Vrouw Maria veden alla

Sukellustietojen ja -taitojen täydennystä keväällä 2012

27.3. Vrouw Maria veden alla -hankkeen sukeltava tutkimusryhmä sekä Museoviraston kenttäpalveluiden sukeltava henkilökunta kertasivat ja täydensivät sukellustietojaan Immi Wallinin ohjauksessa. Vrouw Maria hylyllä tehdään arkeologisia tutkimussukelluksia, joissa sukeltajat käyttävät hengityskaasuna ilmaa tai TRIMIX-seoskaasua. Wallin täydensi luentokertauksessaan kuulijoiden tietoa erityisesti liittyen seoskaasusukeltamiseen.

3.- 11.4. Sukellettiin Veikkolan Sukellusareenan loistavissa allasolosuhteissa. Altaassa on hyvä testata sukeltimiensa toimintakunto pitkän talven jälkeen.

Kokonaan uusien sukelluslaitepakettien ensisukellus ja testaus on syytä suorittaa altaalla. Avoveteen meneminen on huomattavasti mukavampaa, kun tietää sukelluskalustonsa toimivan ja olevan kaikin puolin sopiva.

11.4. Paneuduttiin Wallinin ohjauksessa sukeltamisen erikoistilanteisiin ja siihen kuinka toimia vaaratilanteissa. Sukeltajat pääsivät kertaamaan kuinka päähengitysregulaattori ja kasvomaski vaihdetaan varahengitysregulaattoriin ja varakasvomaskiin pinnan alla sekä nousua ilman kasvomaskia. Kaikilla kesän 2012 Vrouw Maria hylyllä tehtävillä arkeologisilla tutkimussukelluksilla käytetään kahdennettua, toisistaan riippumatonta hengityslähdettä.

Video: Museovirasto/ Aki Leinonen

Kuvat: Museovirasto/Aki Leinonen

Written by vrouwmariavedenalla

4.5.2012 klo 16:32

Kategoria(t): Yleinen