Vrouw Maria veden alla

Kuvaa isommasta lastausruumanluukusta ja liitupiiput

Viime kesän kuvausmateriaalissa tutkija Rami Kokko saavuttaa Vrouw Maria hylyn oikeanpuoleisen kyljen. Styyrpuurin partaan päällä häntä odottaa pieni sukellusrobotti. Kokko sukeltaa kohteen keskiosassa sijaitsevalle ruumanluukulle. Rikkibakteerimaton peittämän tynnyrin hahlon vasemmalla puolella olevat merkkitikut osoittavat paikkoja, josta nostettiin kesällä 2011 kuusi liitupiippua.

Kesällä 2011 Vrouw Maria hylystä nostetut esineet konservoitiin Suomen merimuseon vettyneen materiaalin konservointilaboratorion tiloissa Helsingin Hylkysaaressa. Nostetut liitupiiput mittasi Cascaden edustaja Johan Lundell. Museoesineen käsittelystä mittauksen aikana vastasi merimuseon konservaattori Ulla Klemelä.

Uuden optisen skannaustekniikan avulla tuotetut yksityiskohtaiset digitaaliset mallit mahdollistavat ja helpottavat kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Sadasosa millimetrin tarkkuudella mitattuja esineitä voi tarkastella maailmanlaajuisesti koskematta alkuperäiseen esineeseen lainkaan. Vrouw Maria hylystä nostettujen esineiden digitoituja malleja voit nähdä Suomen merimuseossa Merikeskus Vellamossa Kotkassa 27. 4.- 2.12.2012 näyttelyssä ’’Mereen menetetyt. Vrouw Maria ja St’ Mikaelin tarina’’.

Tekstit: Aki Leinonen

Video: Rami Kokko

Kuvat: Aki Leinonen

Written by vrouwmariavedenalla

27.3.2012 klo 16:17

Kategoria(t): Yleinen