Vrouw Maria veden alla

Archive for elokuu 2011

Analyysituloksia kivinäytteestä

Vrouw Marian hylyn ruuman hohkakivi. Kuva: Kari A. Kinnunen/GTK

Alamme vähitellen saamaan tuloksia viime kesän kenttätutkimusten yhteydessä lastiruumasta otetuista materiaalinäytteistä.

Kivinäytettä on tutkittu GTK:lla mm. petrograafisesti  ja   kemiallisen SEM-EDS analyysin avulla, joiden perusteella kiviaines on  tunnistettu ryoliittiseksi korkean kaliumpitoisuuden hohkakiveksi. Hohkakiveä esiintyy GTK:n Kari A. Kinnusen mukaan vulkaanisilla alueilla mm. Välimeren alueella, Amerikassa ja Uudessa-Seelannissa, 1700-luvulla tärkein käyttötarkoitus kivellä on tiettävästi ollut hioma-aineena ja ihonhoidossa. Tarkemman sijainnin määrittäminen on kuitenkin vaikeaa julkaistun vertailumateriaalin vähyyden vuoksi.

One of the stone samples recovered from the cargo hold of Vrouw Maria has been chemically analysed by the Geological Survey of Finland. The rock type has been identified as pumice, which was commonly used as a grinding and skin-care material also in the 18th century. The geographical origin of the rock is more difficult to ascertain, it can be found in the Mediterranean area, in the Americas and as far as in New Zealand.

Written by vrouwmariavedenalla

30.8.2011 at 15:39

Kategoria(t): Yleinen