Vrouw Maria veden alla

Työt jatkuvat kuivalla maalla!

Sukeltajat pinnalla! Taustalla tutkimusalukset Yoldia ja Muikku.

Yleiskuvaa hylyn peräosasta.

 

Kahden viikon saaristokierroksen jälkeen olemme jälleen jalat tukevasti maankamaralla! Kaikki hylyltä nostetut esineet siirrettiin perjantaina vettyneen materiaalin konservointilaboratorioon Hylkysaareen. Konservoinnilla eliminoidaan noston jälkeen esineisiin kohdistuvia biologisia, fyysisiä ja kemiallisia haittatekijöitä, jotka voivat tuhota varsinkin vettyneen materiaalin hyvinkin nopeasti mikäli asianmukainen konservointikäsittely laiminlyödään. Konservoinnin jälkeen esineet valokuvataan, piirretään ja luetteloidaan, osa löytää tiensä myöhemmin museovitriiniin myös muiden ihmisten ihailtavaksi.

Osa näytteistä on jo toimitettu eteenpäin tarkempia lajitunnistuksia ja analyysejä varten. Sekä pienestä ruumanluukusta nostettu kivinäyte että sedimenttinäytteen elohopeapitoisuus analysoidaan GTK:lla. Luonnontieteellisen keskusmuseon Kasvimuseolla tehdään puulajitunnistukset pysty- ja vaakapolvista sahatuista paloista sekä muista kasviperäisistä näytteistä. Kahdesta eri tynnyristä otetut näytteet sisälsivät mm. siemeniä, pieniä oksia ja lehtiä.

Sininen väriaine ja tekstiilikuidut lähetetään Hollantiin Cultural Heritage Agencyn analysoitavaksi.

Odotamme mielenkiinnolla analyysien tuloksia ja tiedotamme niistä tietysti myös blogimme välityksellä!

We’re back on dry land after two weeks of intense fieldwork. All recovered artefacts and  samples were transported directly to the waterlogged materials conservation laboratory in Helsinki last Friday evening. Artefacts will go through desalination and necessary conservation procedures as waterlogged materials  are prone to rapid desintegration if conservation is neglected. Thorough documentation as well cataloging of the artefacts will follow, hopefully some of them will find their way into a museum showcase in the future!

Both organic and inorganic samples will be analysed in greater detail for species determination. Experts in Finland and Holland will be used – we’ll keep you posted as soon as we start obtaining some results!

Written by vrouwmariavedenalla

20.7.2011 klo 11:04

Kategoria(t): Yleinen