Vrouw Maria veden alla

Videokuvaa lastiruumasta

Tiistaina videokuvasimme hylyn lastiruumaa isosta ruumanluukusta käsin. Uusi mielenkiintoinen havainto oli lastitavaran päällä makaava puinen kannellinen kirstu! Ruuman ahtaus ei kuitenkaan mahdollista kirstun tarkempaa dokumentointia ruumanluukusta käsin. Tänään jatkamme mm. lastiruuman videokuvausta pienestä ruumanluukusta ja valmistelemme esinenostoja.

On Tuesday, we videotaped the cargo hold from the main cargo hatch. An interesting new discovery was a wooden lidded chest laying on the cargo. Due to space constraints, it’s not possible to document the chest in detail via the hatch. Today we will continue videotaping from the small cargo hatch and prepare for raising items.

Written by vrouwmariavedenalla

6.7.2011 klo 10:53

Kategoria(t): Yleinen