Vrouw Maria veden alla

Toinen päivä / Andra dagen

Päivä alkoi vähän ennen klo 7 aamulla herätyksellä ja sen jälkeen aamupäiväsukelluksien suunnittelulla. Akin kanssa saatiin tehtäväksi viedä mittauskeppejä lastiruumiin sisälle dokumentointikohteisiin, sekä siirtää työvalaistus lastausluukulle keulassa. Niko ja Ari toimivat turvaparina ja me menimme ensimmäisenä parina veteen. Näkyvyys oli hyvin samanlainen kun eilen, saatiin annetut työtehtävät suoritettua ja 15 min pohja-ajan jälkeen aloitettiin nousu. Suoritettuani kolme sukellusta Vrouw Marialla voin todeta näin aloittelijana, että arkeologisessa sukeltamisessa on hyvin samanlaiset kuviot kun yleisesti työsukeltamisessa. Saadaan työtehtävä pinnalla, mennään työpaikalle, suoritetaan työt ja tullaan pois, mutta hiljalleen voi kasata kaikki työpaikat yhteen ja saa yleiskuvan hylystä. Tähän jää tämä tarina tällä kertaa kun on tullut meidän vuoro Akin kanssa toimia turvaparina Immille ja Riikalle..

Dagen började strax innan kl.7 med väckning och sen började planeringen av förmiddagens dyk. Vi fick i uppgift med Aki att föra mätkeppar in i lastrummen till föremålen som skall dokumenteras, samt flytta arbetsbelysningen till lastluckan i fören. Niko och Ari fungerade som säkerhetspar och vi  hoppade först i vattnet. Sikten var ganska samma som igår, vi fick dom givna uppgifterna utförda och efter en bottentid på 15 min började uppstigningen. Efter tre dyk på Vrouw Maria kan jag konstatera som nykomling i arkeologisk dykning att det är väldigt jämförbart med arbetsdykning i allmänhet. Vi får en uppgift, vi tar oss raka vägen till arbetsplatsen, gör arbetet och kommer upp, men sakta mak kan man pussla ihop platserna och få en helhetsbild av vraket. Nu blev det slut med det här för denna gång då det igen har blivit vår tur med Aki att fungera som säkerhetspar åt Immi och Riikka..

/ Fredde

Written by vrouwmariavedenalla

6.7.2011 klo 14:13

Kategoria(t): Yleinen