Vrouw Maria veden alla

Vrouw Marian äänimaailman dokumentointia

Tänään aloitimme työt varhain aamulla. Kello viisi starttasime Yoldialla kohti Vrouw Mariaa, jonne saavuimme noin klo 5.40. Tavoitteena oli vedenalaisen äänimaailman dokumentointi, jonka tuloksia voi nyt kuunnella kahden ääninäytteen avulla. Toinen esittelee hiljaisen hetken ennen tutkimusalus Muikun saapumista, toinen Muikun saapumisen aiheuttamat äänet.

Hydrofoniäänten kuuntelua Yoldian kannella

Immi Wallin kuuntelee hydrofonin välittämää vedenalaista äänimaailmaa Vrouw Marialla

Koska Vrouw Marialle ei pääse tekemään virkistyssukelluksia on tärkeätä tuoda kohde – myös äänimaisema – muilla tavoin yleisön saavutettavaksi ja koettavaksi. Ääninauhoitteita voidaan käyttää myös hylyn vedenalaista maisemaa ja äänimaisemaa esittelevässä virtuaalisimulaatiossa, jota tehdään yhdessä Aalto yliopiston kanssa. Niitä voidaan käyttää myös Vrouw Mariaa ja St. Mikael hylkyjä esittelevän ”Mereen menetetyt” -näyttelyn äänimaiseman luomisessa. Näyttely on avoinna Suomen merimuseossa Kotkassa 27.4. – 2.12.2012. Lisäksi äänidatan tuottamaa tietoa tullaan käyttämään näyttelyjulkaisun äänimaailma-artikkelin kirjoittamisessa.

Äänet on nauhoitettu Aquarian Audio H2a-XLR -hydrofonilla 20 metrin syvyydestä.

Äänimaailma 20 metrin syvyydessä hylyn läheltä ennen tutkimusalus Muikun saapumista nauhoitettuna sukellustukialus Yoldialta. Selvimmin erottuvat äänet ovat todennäköisesti peräisin ympäröivistä kiinnittymispoijuista sekä aluksen liikkeistä.

Tutkimusalus Muikku saapuu hylylle luoteesta Släta Måsskärin länsipuolelta. Nauhoitus samasta paikasta ja syvyydestä.

Written by vrouwmariavedenalla

5.7.2011 klo 12:29

Kategoria(t): Yleinen