Vrouw Maria veden alla

Archive for kesäkuu 2011

Tutkimussukellukset Vrouw Marialla jatkuvat heinäkuussa

 Vrouw Maria 2010 

Tutkimussukellukset Vrouw Marialla jatkuvat tänä kesänä 4.-15.7.2011. Tutkimussuunnitelmaan kuuluu mm. näytteiden otto ruumasta lastin tarkempaa identifioimista varten sekä hylyn runkorakenteiden dokumentoinnin jatkamista. Videokuvausta hyödynnetään lisäksi mm. hylyn yleiskartan täydentämisessä.

Viime vuonna hylystä otettuja puunäytteitä on analysoitu alustavasti mm. rikki- ja rautayhdisteiden osalta. Analyysitulosten perusteella voidaan todeta että kaarinäytettä lukuun ottamatta yhdisteiden määrä puumateriaalissa on keskimäärin samaa luokkaa esimerkiksi Vasa– ja Mary Rose -laivojen pitoisuuksiin verrattuna. Kosteuspitoisuus- ja tiheysmittausten perusteella Vrouw Marian puumateriaali on ulointa n. 0,5-1,0 cm pintakerrosta lukuun ottamatta edelleen varsin hyväkuntoista. Tuloksia voidaan käyttää ylösnostetun puun konservoinnin ja jatkosäilytysolosuhteiden optimoimisessa, tosin laajamittaisiin esinenostoihin ei  Vrouw Maria veden alla -hankkeen puitteissa ole kuitenkaan tarkoitus ryhtyä. Kansilankkunäytteen dendrokronologista ajoitusta odotetaan vielä Joensuun yliopistolta. Vrouw Mariasta alustyyppinä tullaan kertomaan lisää vuoden 2012 näyttelyjulkaisun yhteydessä.

Underwater research work on Vrouw Maria will commence on July 4th 2011 for two weeks. Documentation of the wreck will continue with the aim of furthering our knowledge on the vessel’s hull construction in greater detail. Complementary video documentation will assist in producing a more detailed sketch of the deck plan. Also artefact samples from preselected wooden crates and barrels inside the cargo hold are to be recovered.  Sampling will hopefully yield new information on the type of cargo the ship was carrying on her voyage from Amsterdam to St. Petersburg in 1771.

Written by vrouwmariavedenalla

20.6.2011 at 13:19

Kategoria(t): Yleinen