Vrouw Maria veden alla

Videokuvaa näytteenotosta

ROV-kuvaa näytteenotosta. Tiistaina keularangasta otettiin näyte puulajitunnistusta ja mikrobiologista analyysia varten. Näyteanalyysit antavat lisätietoa rakenneosien nykykunnosta, laivanrakennukseen käytetyistä puulajeista ja mm. biologisten tekijöiden vaikutuksesta puumateriaaliin. Tietyt bakteerit ja sienet käyttävät puuta ravinnokseen ja puu haurastuu.

Suuremmista näytepaloista (kansilankku, takilanosa) saadaan ehkä myös dendrokronologinen ajoitus. Viime kesänä nostetun ankkuripelin pallin (ankkuripeliin liittyvä tukipuu) ajoitus oli mielenkiintoinen, jäljellä olevat vuosilustot ajoittuvat vuosien 1630 – 1728 välille.

Written by vrouwmariavedenalla

9.9.2010 klo 12:20

Kategoria(t): Yleinen

Yksi vastaus

Subscribe to comments with RSS.

  1. aika vähän on kommentteja..joten: hitaasti nousee hylky pintaan jos noin pieninä paloina nostatte:)

    Mikko Simola

    9.9.2010 at 17:40


Kommentointi on suljettu.