Vrouw Maria veden alla

Archive for syyskuu 2010

Jälkityöt käynnissä

Puunäyte etumastosta (mänty, Pinus sylvestris)

Elo-syyskuun kenttätutkimusjakson jälkeen olemme tehneet jälkitöitä Vrouw Maria -tutkimusten parissa. Hylyltä otetut puunäytteet on dokumentoitu piirtämällä ja valokuvaamalla ja niistä on teetetty puulajitunnistukset Kasvimuseolla. Video- ja valokuvamateriaalia on luetteloitu ja samalla työstetään raporttia tämän vuoden tuloksista. Puulajitunnistusten perusteella voidaan todeta että hylyn runkorakenteet on valmistettu tammesta (Quercus robur), ja että takilaan on käytetty mäntyä (Pinus sylvestris) nyt tutkitun etumaston ja raakapuun osalta. Kansilankkunäytteestä teetetään puulajitunnistus ja dendrokronologinen ajoitus myöhemmin. Päivitämme blogisivustoa myös jatkossa!

Puunäyte kaaresta (tammi, Quercus robur)

 

Vrouw Maria 6.9.2010

Written by vrouwmariavedenalla

30.9.2010 at 14:38

Kategoria(t): Yleinen

Näkemiin Vrouw Maria!

Tänään työpäivämme sisälsi kylkilankkujen ja kaarien dokumentointia mittaamalla, keulan puoleisen maston mittauksia ja näytteenoton, ruuman ja kansihytin jäänteiden videokuvausta ja työmaan siivouksen. Hylyn ulkopuolelta otettiin myös pohjasedimenttinäyte mikrobiologista tutkimusta varten. ROV oli vedessä koko työpäivän ajan ja työntekoa hylyllä tallennettiin videolle. Laivan kylkilankut olivat paikoitellen jopa noin 40 cm leveitä.

Keulamasto on hieman kallellaan ja mastossa havaittu värinä sekä ajoittainen laajempi liike on hangannut mastoa sääkannen tasolta sekä pukspröötin kohdalta. Videokuvan perusteella voi todeta, että hylyn seuranta on todellakin tarpeellista. Pehmeämmät puulajit kuten havupuut kuluvat nopeammin kuin esim. tammi, joten eri rakenteisiin käytettyjen puulajien selvittäminen auttaa myös arvioimaan hylyn säilymistä veden alla.

Sukelluslippu laskettiin tänään illalla klo 20 jälkeen tuloksekkaan ja pitkän työpäivän jälkeen. Lähdemme yöksi Vänöön lähelle ankkuriin ja huomenna palaamme Kasnäsiin.

Written by vrouwmariavedenalla

9.9.2010 at 22:16

Kategoria(t): Yleinen

Videokuvaa näytteenotosta

ROV-kuvaa näytteenotosta. Tiistaina keularangasta otettiin näyte puulajitunnistusta ja mikrobiologista analyysia varten. Näyteanalyysit antavat lisätietoa rakenneosien nykykunnosta, laivanrakennukseen käytetyistä puulajeista ja mm. biologisten tekijöiden vaikutuksesta puumateriaaliin. Tietyt bakteerit ja sienet käyttävät puuta ravinnokseen ja puu haurastuu.

Suuremmista näytepaloista (kansilankku, takilanosa) saadaan ehkä myös dendrokronologinen ajoitus. Viime kesänä nostetun ankkuripelin pallin (ankkuripeliin liittyvä tukipuu) ajoitus oli mielenkiintoinen, jäljellä olevat vuosilustot ajoittuvat vuosien 1630 – 1728 välille.

Written by vrouwmariavedenalla

9.9.2010 at 12:20

Kategoria(t): Yleinen

Videointia robotilla sekä sukeltaen

Aamulla ihmettelimme hippiäistä (Regulus regulus), joka olin tutustumassa sukellusvarusteisiimme. Lintu pelästyi aamuhilpeitä sukeltajia, lähti lentoon, mutta jäi samantien kiinni laivan öljyiseen vinssiin. Pelastettuamme linnun lähdimme aamupalalle ja miettimään päivän ohjelmaa. Luteet ovat väistyneet, mutta laivasta löytyi salamatkustajana pikkuinen lepakko, joka nukkuu brygan katon lipan alla!

Päivä alkoi ROV-laitteella tehdyllä seurantapisteiden tutkimisella, sekä sukeltajien noutamalla puunäytteellä perän puolelta kylkilankutuksesta. Aamupäivällä tutkimusleiri sai täydennystä joukkoonsa Kasnäsistä. Aloimme valmistella seoskaasusukellusta, jolla oli tarkoitus videoida keula- ja perärankaa, sekä kansihytin ympäristöä. Näkyvyys oli kuvausta ajatellen edellispäivien tapaan huono, mutta tarpeellinen dokumentaation taso saavutettiin ja tarvittava informaatio taltioitiin. Kuvaussukelluksen jälkeen otettiin vielä näyte keulan puolelta kannen päälle kaatuneesta takilan osasta.

Ilta jatkui ROV-laitetta ulkoiluttaen, sekä päivällä kuvattua videomateriaalia tutkien. ROV:lla kuvattiin loput seurantapisteet.

Sauna lienee jo lämmin, joten huomiseen…

Written by vrouwmariavedenalla

8.9.2010 at 20:49

Kategoria(t): Yleinen

Maanantain ja tiistain tehtäviä Vrouw Marialla

Tutkimukset ovat jatkuneet mitä hienoimmassa kelissä! Hylkeet käyvät kurkkimassa lähistöllä ja jostakin ihmeen syystä alukseemme on muuttanut myös lukuisa joukko metsäluteita! Niitä kaivellaan räpylöistä ja muista sukellusvälineistä. Ehkä tämä on intiaanikesään kuuluva ilmiö. Vedessä on edelleen paljon korvameduusoja.

Tutkimustehtävät ovat edenneet hienosti. Viime viikolla otettiin näyte kaaren päästä, eilen kansilankusta ja tänään keula – ja perärangasta. Myös rungon dokumentointi mittaamalla, piirtämällä ja ROV-kuvaamalla on edennyt. ROV ajettiin mm. pienestä ruumanluukusta sisään ja kuvattiin aluksen sisälaudoitusta, polvia, kansipalkkeja ja kansilankkuja sisältä päin. Myös ruuman pohjalla erottui liitupiippuja nippuina. Suuri osa pienestä ruumanluukusta näkyvistä rakenneosista tai lastiin/laivan varusteisiin kuuluvista kappaleista on hyvin vaikeasti tunnistettavissa.

Myös seurantakuvaus saatiin aloitettua tänään, noin kolmestakymmenestä tarkkailupisteesta on nyt kuvattu ROV:n avulla puolet. Näkyvyys on onneksi parantunut hieman ja kansitasolla se on jo kohtuullinen.

ROV-kuvaa maanantain  kaarivälimittauksista

Written by vrouwmariavedenalla

7.9.2010 at 19:39

Kategoria(t): Yleinen

Tutkimussukellukset Vrouw Marialla jatkuvat

Työt hylyllä jatkuivat tänään tyynessä ja aurinkoisessa säässä. Paapurinpuoleisen laidan kaaria dokumentoitiin tarkemmin mm. laskemalla kaarien määrä, kaarivälit ja kaarenpäiden mitat. Puunäytteenottoa jatkettiin sahaamalla pala kansipalkista keularuuman vierestä. Keularangan liitosten dokumentointia alustettiin puun pintaa kevyesti harjaamalla, liitokset ja kiinnitystapit saadaan näin paremmin näkyviin video- ja piirustusdokumentointia varten. Läheisillä luodoilla makailleet hylkeet kävivät tervehtimässä osaa sukeltajia 15 syvyydessä!

Written by vrouwmariavedenalla

6.9.2010 at 21:41

Kategoria(t): Yleinen

Tauko kenttätöissä

Työt Vrouw Marian hylyllä on keskeytetty loppuviikon ajaksi kovan tuulen takia. Jatkamme kenttätutkimuksia maanantaina ja päivitämme kuulumisia blogiin.

Written by vrouwmariavedenalla

3.9.2010 at 13:04

Kategoria(t): Yleinen